Sten på Amager strand - dagtilbud

Med spand, skovl og skarpe øjne går børnene på jagt efter sten på stranden. Gennem forskellige sansende undersøgelser oplever børnene, hvordan man kan finde mange forskellige sten, kende forskel på stenene og hvordan man kan lege med dem.

Hvilke sten kan man finde på stranden? Hvordan ser man forskel på stenene? Hvordan kan man beskrive sten? Og hvad kan man bruge dem til?

Forløbet giver børnene mulighed for at være undersøgende og nysgerrige på sten. Gennem historier og leg med sten går vi i dybden med tre forskellige typer sten, som børnene let kan finde på stranden: kridt, flint og granit. De er med til at indsamle, undersøge og lege med stenene, og bagefter finder vi ud af, hvad de kan bruges til. Der tages udgangspunkt i børnenes egen verden og undringer, og børnene finder ud af, hvordan man kan undersøge stenene på stranden.

Fakta om forløbet

Varighed: 1½ time

Pris: Undervisningen er gratis og forbeholdt folkeskoler og daginstitutioner fra Københavns og Frederiksberg Kommune

Max deltagere: 15 deltagere

Alderstrin: 3- 6 år

Kontakt

Naturcenter Amager Strand