Naturvidenskabsfestival

Hjælp os med at vurdere vores strand.
Hvordan står det til med ålegræs og liv på Amager Strand? Vi arbejder med undersøgelser i vandet og på stranden.

Før: Klasserne, får tilsendt en film om ålegræs og livet i ålegræs.

Under: Klasserne kommer til at undersøge havets tilstand gennem vandkikkert og lærer at komme i waders. Herefter skal eleverne arbejde i vandkanten med at opleve og sanse opskyllet ålegræs. Fx skal de se på, hvordan man kan se, at ålegræsset er en plante. Hvilke dele består planten af? Hvem kan finde de længste blade og rodstængler? Desuden skal eleverne sortere opskyllet ålegræs i bunker, ålegræs for sig og andet materiale for sig. Afslutningsvis skal der arbejdes med muligheder for genplantning af ålegræs. Eleverne skal finde ålegræs med rodstængler og genplante dem.

Efter: Tag en pose med frisk eller tørret ålegræs med hjem og eksperimentér med hjemme på skolen. Frisk ålegræs kan bruge som gødning og bunddække, tørret ålegræs kan bruges i billedkunst og andre kreative fag.

Fakta om forløbet

Varighed: 4 timer

Pris: Undervisningen er gratis og forbeholdt folkeskoler fra Københavns og Frederiksberg Kommune.

Max deltagere: 28 deltagere pr. klasse

Klassetrin: 3. årgang

Kontakt

Naturcenter Amager Strand