Vinden på stranden - skoler

Med simple undersøgelser og redskaber finder vi svar på spørgsmål om vindens retning og styrke.

Hvordan kan man se at det blæser? Hvilket verdenshjørne kommer vinden fra? Hvad kan vi bruge vinden til? Og hvordan ser man forskel på vindstyrker?

Det er nogle af de spørgsmål eleverne gennem observationer, simple undersøgelser og brug af redskaber vil stille og besvare. De vil blandt andet opleve, hvordan man ud fra skyernes vandring over himlen, flags blafren i vinden og bølgernes størrelse kan sige noget om, hvor vinden kommer fra og hvor meget det blæser.

Der tages udgangspunkt i elevernes egen verden og undring, og de finder ud af, hvordan de kan aflæse naturen ved hjælp af deres sanser og med brug af simpelt udstyr.

Undervisningsforløbet kan bookes hele året

Fakta om forløbet

Varighed: 1½ time

Pris: Undervisningen er gratis og forbeholdt folkeskoler og daginstitutioner fra Københavns og Frederiksberg Kommune

Max deltagere: 28 deltagere

Klassetrin: 0. - 1. årgang

Kontakt

Naturcenter Amager Strand