"Det er inspirerende at se, hvordan små ting skaber den store effekt"

Entusiasmen er ikke til at tage fejl af. Man kan tydeligt mærke den, når man taler med pædagogen Emilie. Så meget, at man næsten kan dufte den fugtige jord gennem telefonen, når hun livligt beretter om gravkøer og mudrede sanselege i vuggestuen.
Emilie | Krummerne

Hvad var formålet med at arbejde sammen med naturcenteret?

“På et formøde mødte jeg Louise fra naturcenteret, og det var ligesom der, vi drøftede, hvordan vi kunne få det her science- og naturelement ind i vuggestuen, så det gav mening for børnene. Jeg ved, at der tidligere har været et samarbejde med Naturcenter Amager Strand, men det er første gang, jeg prøver det”.

Er det så lykkes at få mere science og natur ind i vuggestuen? 

“Det synes jeg! Jeg har virkelig set, hvor fint det er at brække tingene helt ned, så man ikke skal stresse det ud og køre et helt forløb på én gang. For man kan sagtens bruge en hel dag med børnene på blot at hente ting frem og tilbage – og så er barren heller ikke sat for højt, hverken for børn eller voksne. Ret ofte går der jo bare hverdag i den, og så er man bare ude på legepladsen uden rigtig at være nysgerrig. Så det er inspirerende at se, hvordan små ting skaber den store effekt”.

Hvordan har vuggestuebørnene taget imod den nye tilgang?

“Det har jo været et længere forløb, og selvom det er afsluttet nu, leger børnene stadig den samme leg. Det er jo gået hen og blevet en del af deres legerepertoire og har skabt et fundament, som de nu kan dele et fællesskab på – også selvom de kun er 2 år. Så det er jo ret fantastisk”.

Hvordan ser samarbejdet så ud fremover, nu hvor forløbet er afsluttet?

“Lige nu er de interesserede i gravkøer, men det kan godt være, at det skifter til bænkebidere om et halvt år, når jeg har en helt anden vuggestuegruppe. Men altså. Det giver virkelig noget kvalitet, når der kommer nogen udefra på den måde. For jeg kan godt selv se, at det ebber lidt ud med ideer, når jeg har prøvet at tælle benene på en bænkebider, for så mangler jeg altså nogle ressourcer og værktøjer til at bære emnet videre – så jeg også selv kan få flere erfaringer at trække på”.

Vil du have besøg af Naturcenteret?

Du kan læse mere om det konkrete forløb her: Science i Sandkassen

Kontakt

Naturcenter Amager Strand