Science i Sandkassen

Forløbet er tiltænkt pædagogisk personale og afholdes i samarbejde med 1-4 medarbejdere, én naturvejleder samt en gruppe børn. Forløbet kan foregå både hos jer og hos os på stranden.

Forløbet handler om:

 • Science i børnehøjde med fokus på at følge børnenes spor.
 • Legende undersøgelser gennem bl.a. sanser og dialog.
 • Pædagogisk opmærksomhed omkring åbne spørgsmål.

 

For lederen

 • Vejledende telefonmøde om, hvordan forløbet kan passe bedst til jeres institution.

For deltagende pædagogisk personale

Et opstartsmøde med fokus på:

 • Individuel tilpasset sparring omkring science-pædagogik.
 • Vejledning i metode til at vælge et godt science-emne, der følger børnenes spor.
 • Kendskab til værktøjet Edderkoppen, som er et planlægningsværktøj til science-aktiviteter.
 • Tilrettelæggelse af en undersøgende leg og tilpasning af forløbet, så det passer til jeres hverdag.

Fire formiddage med børnegruppen og medarbejdere fra naturcenteret med bl.a.

 • Afprøvning af nye aktiviteter og lege med fokus på science-pædagogik.
 • Afprøvning af simple forsøg baseret på børnenes egne interesser.
 • Fokus på børns nysgerrighed gennem legende undersøgelser inden for valgt emne.
 • Refleksionsmøde med medarbejder fra naturcenteret.

Et formiddags-genbesøg, når I selv laver jeres næste science-forløb.

 • I laver undersøgende lege, som vi deltager i. Vi medbringer et par gode ideer til videre undersøgelser. 

For hele personalegruppen (hvis I har haft mere end 4 forløb)

 • Et besøg på et personalemøde, hvor vi, i fællesskab med de deltagende pædagoger, holder et kort oplæg for de andre kolleger om hvad vi har lavet og hvilke metoderne vi har arbejdet med.

Fakta om forløbet

Antal deltagere: 1-4 pædagoger/pædagogisk personale

Antal børn: 4-23 børn

Tidsforbrug: 4 formiddage og et opstartsmøde 1-2 timer (1-2 uger inden forløbet)

Pris: 17.000 kr.
Vi anbefaler gerne to (eller flere) forløb pr. år for bedre forankring i institutionen.

Læs, hvad andre pædagoger har fået ud af forløbet:

 Pædagog: "hvad kan Naturcenter Amager Strand, som vi ikke kan”

"Det er inspirerende at se, hvordan små ting skaber den store effekt"

Du kan også finde modeller, podcasts og artikler om forløbet her: Naturcenteret i Børnehaven

Kontakt os for booking af Science i Sandkassen

Naturcenter Amager Strand