Naturcenteret i Børnehaven

Projektperiode 2019-2023

Naturcenteret i Børnehaven

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden har vi i perioden 2019-2023 udviklingsprojektet Naturcenteret i Børnehaven, hvor vi i samarbejde med institutioner på Nørrebro og Bispebjerg arbejder med at gøre Natur, Udeliv og Science til en del af hverdagen.

Naturcenteret i Børnehaven

For at understøtte og udvikle børnenes naturlige nysgerrighed og interesse for naturen, har vi gennem et praksisnært kompetenceløft været med til at kvalificere arbejdet med læreplanstemaet: Natur, udeliv og science, og derigennem løftet kvaliteten i arbejdet med netop dette læreplanstema i institutionerne.

Vi har ikke udviklet færdige forløb til institutionerne, men derimod taget udgangspunkt i institutionernes hverdag og omgivelser - og i pædagogernes og børnenes interesser.

Projektet har kørt i to faser. Første del var i perioden 2019-2021, hvor vi besøgte 80 institutioner på Nørrebro og Bispebjerg.

Anden del af projektet 2021-2023 er en fortsættelse, men samarbejdet er begrænset til 35 institutioner og vores fokus i projektet er at forankre projektets metoder i den institutionelle praksis.

Naturcenteret i Børnehaven er støttet af Novo Nordisk Fonden